Czy podział na lewicę i prawicę ma sens?

2/5/2021 • articles:header.readingTime
Opinia
Czy podział na lewicę i prawicę ma sens?
Podział na lewicę i prawicę wywodzi się z czasów Rewolucji Francuskiej. Wtedy lewicę stanowili politycy chcący wprowadzić nowy porządek społeczny oraz ekonomiczny, prawicę zaś ci, którzy byli przeciwni radykalnym zmianom.

Historia powstania podziału na lewicę i prawicę

Tak wspomniałem podział na lewicę i prawicę sięga czasów Rewolucji Francuskiej. Kiedy to podczas Zgromadzenia Narodowego do rozmów zasiadły trzy stany: pospólstwo, arystokracja oraz duchowieństwo. Pospólstwo, które zasiadało po lewej stronie domagało się wprowadzenia demokracji, natomiast arystokracja i duchowieństwo postulowało utrzymanie monarchii. Na ówczesne czasy pomysł wprowadzenia takich zmian wydawał się niezwykle rewolucyjny, ponieważ burzył hierarchię, która dotychczas panowała w społeczeństwie. Dodatkowo rewolucjoniści domagali się sekularyzacji, czyli wyeliminowania roli religii w społeczeństwie. Zdecydowanie odmienne zdanie mieli, zasiadający po prawicy, arystokraci oraz duchowieństwo. Od tego czasu zaczęto używać w polityce sformułowań lewica i prawica. Gdzie lewicę rozumiano jako tą, która ma dążyć do równości w społeczeństwie, natomiast prawica miała za zadanie utrzymać feudalne przywileje stanowe.

Czy podział na lewicę i prawicę jest aktualny?

Wydaje się, iż w Polsce mamy partie typowo lewicowe, np. Partia Razem oraz typowo prawicowe takie jak Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jednak nawet wśród tych partii są poglądy, których w przeszłości nie zaliczylibyśmy do takiej grupy. Dlatego można wnioskować, że obecnie podział na lewicę i prawicę nie ma większego sensu. Oczywiście jest to pomocne w ocenie konkretnej partii, ale często może mijać się z rzeczywistością. W czasach Rewolucji Francuskiej taki podział był adekwatny, jednak przez tak długi czas dyskurs polityczny bardzo mocno się zmienił. Obecnie trudno zauważyć w polskim mainstreamie dyskusję o wprowadzeniu monarchii, a w tamtym czasie właśnie o monarchię i demokrację rozgrywał się spór. Dlatego, według mnie, w dzisiejszych czasach polityków trzeba oceniać dużo szerzej niż tylko jako prawicowych lub lewicowych. Często zdarza się, że partie, aby zaskarbić sobie poparcie dużej części wyborców, łączą niektóre poglądy prawicowe z lewicowymi, więc nie dałoby się ich jednoznacznie dopasować do takiego podziału. Moim zdaniem, większy sens ma dopasowywanie partii do konkretnych doktryn politycznych, chociaż tu również mogą pojawić się problemy. Jednak jest to zdecydowanie dokładniejszy i bardziej miarodajny sposób określenia miejsca danej partii na kompasie politycznym.

Źródła:

Łukasz RatajczakŁukasz Ratajczak
Mam 16 lat. Uczęszczam do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. Jestem katolikiem oraz konserwatystą. Hobbystycznie interesuję się polityką oraz sportem.
Share
Community
Want to contribute your own article? Send it to us!

Political views tests

myPolitics
Compass
Parties
Politicians
7 axes
100 questions
Traits
Show more
Didn't like this quiz? You can create a better one!
Creator's panel
Share
Community
Patreon
We are not associated with or financed by any political option. You can support our work on Patreon.

myPolitics' Patrons

Michał Moniak

Michał Ranuszkiewicz

Marcin Wasylewski

Adam Freus

Andrzej Prendke

Łukasz Sęk

Michael Karpinski

Krystian Lengiewicz

Igor Czabaj

Kuba Krywald

Mateusz Całkowski

Krzysiek Regliński

Kamil Jaglarz

Marcel Fidelus

As of: 4/6/2021
Made with  by myPolitics Team