Nowe dane na temat sentymentów ekonomicznych biznesów i konsumentów w UE

4/30/2021 • articles:header.readingTime
News, Europa, Ekonomia
Nowe dane na temat sentymentów ekonomicznych biznesów i konsumentów w UE
W nowym raporcie sporządzonym przez Komisję Europejską wskaźnik nastrojów ekonomicznych wrócił do poziomu sprzed pandemii.

W czwartek 29 kwietnia ukazał się nowy raport sporządzony przez Komisję Europejską na temat nastrojów ekonomicznych na terenie Unii Europejskiej i strefy euro.

Jak widzimy na wyżej pokazanym wykresie wskaźniki ESI i EEI wróciły do poziomu sprzed pandemii. Czym są te wskaźniki i co oznacza ich wzrost?

EEI - Employment Expectations Indicator, to wskaźnik opracowywany na podstawie średniej ważonej planów zatrudnienia menadżerów z czterech sektorów gospodarki. Ankietowanymi sektorami są przemysł, usługi, handel detaliczny i budownictwo. Obliczone średnie są skalowane tak by wartość 100 oznaczała długoterminową średnią a odchylenie standardowe wynosiło 10 tj. wartości powyżej 100 oznaczają, że oczekiwania menadżerów są na wysokim poziomie biorąc pod uwagę oczekiwania z przeszłości i w około 68% przypadków wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 90-110.

ESI - Economic Sentiment Indicator, to złożony wskaźnik opracowywany na podstawie balansu odsetka odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na wybrane pytania zadane firmom z ankietowanych sektorów gospodarki i konsumentom. Te balanse są potem przeliczane przez odpowiednią wagę przypisaną do danej grupy ankietowanych. Tymi grupami są: przemysł - (waga)40%, usługi - 30%, konsumenci - 20%, handel detaliczny - 5% i budownictwo - 5%. Tak jak w przypadku wskaźnika EEI wyniki są skalowane tak by długoterminową średnią była wartość 100 i odchylenie standardowe wynosiło 10 tj. wartości powyżej 100 oznaczają ponad przeciętne sentymenty ekonomiczne.

A więc co tak naprawdę oznacza podniesienie się wartości tych wskaźników? Oczywiście same wskaźniki dotyczą jedynie sentymentów ekonomicznych a nie samych wyników ekonomicznych, jednak takie wskaźniki mogą pomóc nam przewidzieć jak będzie rozwijać się sytuacja gospodarcza w przyszłości. Z danych możemy wyczytać dość duży wzrost optymizmu a co szczególnie ważne zaobserwowano go również w 6 największych gospodarkach Unii Europejskiej tj. w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niderlandach i Polsce. Co ciekawe to w Polsce nastąpił największy wzrost ESI z wcześniej wymienionych 6 gospodarek (+11.3). Najważniejszą informacją jest to, że zmiany w wartościach wskaźników EEI i ESI powracające na poziom sprzed pandemii zdają się wskazywać na potencjał silnego wzrostu gospodarczego w Polsce i całej Unii Europejskiej w bliskiej przyszłości.

Zobacz cały raport: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/full_bcs_2021_04_en_0.pdf


Źródła:

Mateusz Cupryniak
Share
Community
Want to contribute your own article? Send it to us!

Political views tests

myPolitics
Compass
Parties
Politicians
7 axes
100 questions
Traits
Show more
Didn't like this quiz? You can create a better one!
Creator's panel
Share
Community
Patreon
We are not associated with or financed by any political option. You can support our work on Patreon.

myPolitics' Patrons

Michał Moniak

Michał Ranuszkiewicz

Marcin Wasylewski

Adam Freus

Andrzej Prendke

Łukasz Sęk

Michael Karpinski

Krystian Lengiewicz

Igor Czabaj

Kuba Krywald

Mateusz Całkowski

Krzysiek Regliński

Kamil Jaglarz

Marcel Fidelus

As of: 4/6/2021
Made with  by myPolitics Team