Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała

6/10/2021 • Estimated reading time: one minute
Ekonomia, Polska
Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała
Stopy procentowe zostają na niezmienionym poziomie.

RPP nie wprowadziła zmian w polityce pieniężnej. Stopa referencyjna wynosi 0,1%. NBP dalej będzie przeprowadzać operacje luzowanie ilościowego oraz kredyt wekslowy.

Wg PKO: "Wymowa komunikatu wskazuje, że zmian nie należy oczekiwać także w najbliższych miesiącach."

W komunikacie RPP możemy przeczytać argumentację stojącą za tą decyzją:

"Ceny wielu surowców, w szczególności ropy naftowej, są obecnie wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Wraz z zaburzeniami podażowymi związanymi z pandemią oddziałuje to w kierunku wyższej inflacji w gospodarce światowej, w tym w gospodarkach rozwiniętych. Mimo to, ze względu na wciąż obniżoną aktywność gospodarczą oraz niepewność dotyczącą przyszłej koniunktury, główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów, a także sygnalizują utrzymanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości."

Na wykresie: Inflacja i hipotetyczna inflacja przy założeniu, że opłaty za wywóz śmieci, ceny napojów, energii elektrycznej i paliw rosną w tempie równym celowi inflacyjnemu RPP (2,5%).

Inflacja w Polsce według wstępnego szacunku GUS wyniosła w maju br. 4,8% r/r (w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,3%).

Jeremiasz Mazur
Socjalista, ateista, progresywista, sędzia brydżowy.
Share
Community
Want to contribute your own article? Send it to us!

Political views tests

myPolitics
Compass
Parties
Politicians
7 axes
100 questions
Traits
Show more
Didn't like this quiz? You can create a better one!
Creator's panel
Share
Community
Patreon
We are not associated with or financed by any political option. You can support our work on Patreon.

myPolitics' Patrons

    As of: 7/22/2021
    Made with  by myPolitics Team