S&P utrzymuje rating kredytowy Polski

4/3/2021 • Estimated reading time: one minute
Polska, Finanse, News
S&P utrzymuje rating kredytowy Polski
Agencja ratingowa Standard & Poor's dokonała przeglądu ratingu kredytowego Polski. Uznała, że oceny które zostały wydane w raporcie z października 2020 roku nie powinny ulec zmianie.

W raporcie napisali:

Potwierdzamy nasze ratingi Polski na poziomie 'A-/A-2' i utrzymujemy stabilną prognozę.

Co oznacza to A-?

Zobowiązanie o ratingu "A" jest nieco bardziej podatne na niekorzystne skutki zmian  warunków gospodarczych niż zobowiązania o wyższym ratingu, jednakże zdolność dłużnika do wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych z tytułu tego zobowiązania jest nadal duża.

Agencja ocenia ryzyko kredytowe polskich obligacji, na podobnym poziomie co słowackich, litewskich czy hiszpańskich.

Źródła:
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/301457
https://tradingeconomics.com/country-list/rating?continent=europe

Jeremiasz Mazur
Socjalista, ateista, progresywista, sędzia brydżowy, maturzysta.
Share
Community
Want to contribute your own article? Send it to us!

Political views tests

myPolitics
Compass
Parties
Politicians
7 axes
100 questions
Traits
Show more
Didn't like this quiz? You can create a better one!
Creator's panel
Share
Community
Patreon
We are not associated with or financed by any political option. You can support our work on Patreon.

myPolitics' Patrons

Michał Moniak

Michał Ranuszkiewicz

Marcin Wasylewski

Adam Freus

Andrzej Prendke

Łukasz Sęk

Michael Karpinski

Krystian Lengiewicz

Igor Czabaj

Kuba Krywald

Mateusz Całkowski

Krzysiek Regliński

Kamil Jaglarz

Marcel Fidelus

As of: 4/6/2021
Made with  by myPolitics Team