Ursula von der Leyen: Komisja nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień

7/20/2021 • Estimated reading time: one minute
News, Europa
Ursula von der Leyen: Komisja nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień
KE wydała raport o praworządności

Do Polski zostało wysłane "pismo z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonuje (decyzję) o środkach tymczasowych i niedawne orzeczenie TSUE w celu ochrony niezawisłości sędziowskiej" - poinformowała Ursula von der Leyen na Twitterze.

W odpowiedzi od Barta Staszewkiego, aktywisty LGBT możemy usłyszeć podziękowania za poczynienia Unii Europejskiej.

Rzecznik rządu odpowiedział na zarzuty stawiane przez Komisję Europejską:

Do 16 sierpnia Polska ma czas na odpowiedź na to, w jaki sposób wykonuje wyrok TSUE. Jeśli Polska nie odpowie, może liczyć się z karami finansowymi.

Raport dotyczący praworządności w państwach UE

Ogólnie rzecz biorąc, raport pokazuje wiele pozytywnych zmian w państwach członkowskich, w tym tam, gdzie rozwiązywane są wyzwania zidentyfikowane w raporcie z 2020 r. Jednak nadal istnieją obawy, które w niektórych państwach członkowskich wzrosły, na przykład jeśli chodzi o niezawisłość sądownictwa i sytuację w mediach - oceniła KO

To już drugi raport który dotyczy praworządności w państwach UE, pierwszy został wydany 2020.

Jednak sytuacja jest nierówna i w wielu państwach członkowskich istnieją powody do poważnych obaw, zwłaszcza jeśli chodzi o niezawisłość sądownictwa. Co więcej, w ciągu ostatnich miesięcy zamordowano dwóch dziennikarzy – to niedopuszczalne. Raport wzywa do zdecydowanych działań na rzecz poprawy wolności i pluralizmu mediów - powiedziała Jourová

Kamil JoachimiakKamil Joachimiak
Członek działów Media & Social Media. Lubi wyzwania i wszystko co wydaje się niemożliwe do wykonania. Piszę bo lubię, a czytam bo chcę.

Share

Want to contribute your own article? Send it to us!

Political views tests

myPolitics
Compass
Parties
Politicians
7 axes
100 questions
Traits
Show more
Didn't like this quiz? You can create a better one!
Creator's panel

Share

Patreon
We are not associated with or financed by any political option. You can support our work on Patreon.

myPolitics' Patrons

    As of: 8/12/2021
    Made with  by myPolitics Team